Projekty budowlane, przebudowy, adaptacje

Zatrudnienie doświadczonego kierownika budowy jest gwarancją wybudowania obiektu, który będzie najtańszym rozwiązaniem projektu inwestora. Zapraszam:

 • inwestorów,
 • zarządców budynków,
 • osoby z kłopotami związanymi z realizacją obiektu budowlanego.

Posiadam uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W ramach usług wykonuję:

 • roboty budowlane:
  - budowa domów
  - budowa obiektów przemysłowych
  - roboty remontowe
 • nadzór budowlany

 • wykonywanie funkcji kierownika budowy
 • doradztwo budowlane

 • doradztwo przy odbiorach budowlanych
 • projektowanie konstrukcyjne

 • inwentaryzacje budowlane
 • legalizacje samowoli budowlanych

 • projekty przebudów, adaptacji
 • przeglądy okresowe budynków i budowli

 • wypełnianie i uzupełnienia książek obiektów budowlanych
 • określenie zakresu i wartości robót koniecznych do wykonania przed rozpoczęciem użytkowania obiektów budowlanych

kontakt