Kierownik budowy, doradztwo budowlane

Uprawniwnia budowlane

1. Uprawnienia z 1984r. do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2. Uprawnienia z 1987r. do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy

kontakt